Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een inrit/uitweg, Broekstraat 8, 5951BZ Belfeld

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Venlo

Geplaatst op Lokaalnieuwsbelfeld.nl op: 17-2-2024

  1. Bekendmakingen Belfeld
  2. Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een inrit/uitweg, Broekstraat 8, 5951BZ Belfeld

omgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij de volgende aanvraag om een Omgevingsvergunning heeft ontvangen:   Broekstraat 8, 5951BZ Belfeld Voor het aanleggen van een inrit/uitweg Ontvangen op 6 februari 2024 Kenmerk Z2024-00485 Tegen de ontvangst van deze aanvraag kunt u geen zienswijzen of bezwaar indienen. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen zes weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, de dag na de dag waarop het ontwerp-besluit ter inzage is gelegd.

Unknown

 Lokaalnieuwsbelfeld.nl Redactie

Lokaalnieuwsbelfeld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Belfeld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.