Aanvraag vergunning voor het realiseren van een verbinding tussen de woning en de paardenstal, Beekweg 7, 5951CB Belfeld

Bekendmaking voor bouwvergunning in Venlo

Geplaatst op Lokaalnieuwsbelfeld.nl op: 27-10-2023

  1. Bekendmakingen Belfeld
  2. Aanvraag vergunning voor het realiseren van een verbinding tussen de woning en de paardenstal, Beekweg 7, 5951CB Belfeld

bouwvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag om een Omgevingsvergunning heeft ontvangen:   Beekweg 7, 5951CB Belfeld Voor het realiseren van een verbinding tussen de woning en de paardenstal Ontvangen op 10 oktober 2023 Kenmerk Z2023-01607 Tegen de ontvangst van deze aanvraag kunt u geen zienswijzen of bezwaar indienen. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd. Voor het inzien van de stukken behorende bij deze bekendmaking gaat u naar https://www.venlo.nl/plannen-ter-inzage. Deze stukken kunt u alleen op afspraak inzien op het stadskantoor. We nemen contact met u op voor het maken van een afspraak.

Unknown

 Lokaalnieuwsbelfeld.nl Redactie

Lokaalnieuwsbelfeld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Belfeld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.