Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - Witveldweg (sectie A, nummers 1096, 1097, 1190, 1191, 1761, 3267, 3268, 3269, 3338, 2717, 2822, 2823 en 3816 (ged.)) te Belfeld

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Venlo

Geplaatst op Lokaalnieuwsbelfeld.nl op: 26-1-2024

  1. Bekendmakingen Belfeld
  2. Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure – Witveldweg (sectie A, nummers 1096, 1097, 1190, 1191, 1761, 3267, 3268, 3269, 3338, 2717, 2822, 2823 en 3816 (ged.)) te Belfeld

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure Het college van burgemeester en wethouders van Venlo maakt bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen:   Witveldweg 14 te Belfeld Voor het oprichten van een distributiecentrum en het aanleggen van een inrit/uitweg Kenmerk 2023-0459   Inzage De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 januari 2024 tot en met 28 februari 2024 gedurende zes weken op werkdagen in het Stadskantoor, Hanzeplaats 1 te Venlo, voor eenieder op afspraak ter inzage. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077. Voor het digitaal inzien van de stukken behorende bij deze bekendmaking gaat u naar deze link. Aan het inzien van deze stukken zijn geen kosten verbonden.   Zienswijzen Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp omgevingsvergunning. Deze zienswijze(n) moet uw naam, adres en registratienummer bevatten, en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 3434, 5902 RK Venlo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen, kunt u binnen voormelde termijn een afspraak maken met team Bouwen en Milieu, bereikbaar op telefoonnummer 14077. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Unknown

 Lokaalnieuwsbelfeld.nl Redactie

Lokaalnieuwsbelfeld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Belfeld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Belfeld

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.