Verleende Omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure - Zandstraat 46, 48 en 50 en Leijgraaf 122 te Belfeld

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Venlo

Geplaatst op Lokaalnieuwsbelfeld.nl op: 2-11-2023

  1. Bekendmakingen Belfeld
  2. Verleende Omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure – Zandstraat 46, 48 en 50 en Leijgraaf 122 te Belfeld

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo maakt bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende Omgevingsvergunning is verleend:   Zandstraat 46, 48 en 50 en Leijgraaf 122 te Belfeld Voor het oprichten van 4 woningen Verzonden op 30 oktober 2023 Kenmerk Z2023-00952   Inzage Het besluit en de bijbehorende bescheiden kunnen gedurende de komende 6 weken met ingang van 31 oktober 2023 tot en met 11 december 2023 via onze website https://www.venlo.nl/plannen-ter-inzage worden opgevraagd. U krijgt de stukken dan per mail toegestuurd. Indien gewenst kan het besluit en de bijbehorende bescheiden ook op afspraak worden ingezien op het stadskantoor. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 077. Aan het inzien van deze stukken zijn geen kosten verbonden. Bezwaar Tegen het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Venlo, binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Voor informatie over de wijze en de precieze voorwaarden voor het indienen van bezwaar, schriftelijk of online, kijk op www.venlo.nl/bezwaar-en-beroep. Voorlopige voorziening Het indienenvan bezwaar schorst de gevolgen van het besluit niet. Bij spoedeisend belang is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij deVoorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg in Roermond. In dat geval moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie zie www.venlo.nl/bezwaar-en-beroep.

Unknown

 Lokaalnieuwsbelfeld.nl Redactie

Lokaalnieuwsbelfeld.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Belfeld. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.